Email Marketing

Email Marketing

MARKETING EMAIL: tùy theo số lượng email gửi đi, giá thấp nhất là 999,000 Vnđ/tháng. Đóng theo từng tháng. Thời gian tối thiểu để khởi tạo dịch vụ là 1 tháng. Bạn có thể thử chỉ với chi phí 999.000 Vnđ !

Bạn có thể gửi 100.000 email đến khách hàng tiềm năng

Hệ thống Server mạnh mẽ của chúng tôi với 3,000 IP address khác nhau, cứ 5 giây tự thay đổi IP 1 lần nên tỷ lệ gửi thành công vào inbox cao hơn những bên khác !
Mỗi tuần bên B sẽ gửi báo cáo cho bên A là :
    • Số lượng email đã gửi thành công.
    • Số lượng email gửi bị lỗi
    • Số lượng email hủy đăng ký nhận thông tin
    • Thống kê địa chỉ email bấm mở, mở và đọc bao nhiêu lần, mở vào giờ nào ngày nào, địa chỉ IP của người mở, người mở sử dụng hệ điều hành gì, trình duyệt gì (Windows, Iphone, Mac, Firefox…)
    • Tỉ lệ mail gửi lỗi không quá 3%, nếu quá sẽ gửi lại miễn phí đến khi đủ số lượng.

Email khách hàng reply lại sẽ được gửi thẳng về email của khách hàng.

Hỗ trợ tạo form mẫu gửi mail và gửi qua bên A duyệt trước khi tiến hành gửi.

Danh sách địa chỉ mail sẽ dùng của bên B, nếu bên A có nhu cầu gửi danh sách của bên A thì bên A phải cung cấp cho bên B trước 3 ngày để lọc mail sống chết, khởi tạo nạp danh sách và gửi.

Lưu ý : Chúng tôi hỗ trợ miễn phí danh sách mail những khách hàng tiềm năng cho quý khách nếu quý khách không có sẵn data mail.